Методи за работа

Посрещане на Слънцето

Посрещането на Слънцето е здравословно за физическия и духовен живот на човека. Приливът на слънчевата енергия сутрин при изгрев е най-силен и животворен. Това не е само един външен акт. Човек трябва да има онова вътрешно разположение на душата си, за да приеме силите, които Слънцето обилно раздава. Слънцето представлява Божествения живот, който постоянно изгрява в човешката душа.

Всеки ден при изгрева на Слънцето пожелавайте да имате любов в сърцето си и истина в ума си. Така през целия ден ще бъдете радостни и весели. За да вървят работите ви добре, всяка сутрин, като станете от сън, сложете ръцете си на горната част на главата си и кажете в себе си: „Господи, искам да ти служа с всичкия си ум, с всичкото си сърце, с всичката си душа и с всичкия си дух!”.

Онези, които са изгубили смисъла на живота, нека посрещат всяка сутрин изгрева на Слънцето. Наблюдавайте изгрева на Слънцето в продължение на един месец и вижте тогава какво ще почувствате. Напролет наблюдавайте цветята и дърветата, когато цъфтят.

Велика идея е скрита в Слънцето. Хората, които не обичат Слънцето, не обичат и Бога. Слънцето не иска да му се кланяш, нито да му служиш. То само дава и казва: „Вземи от мен колкото искаш”. Как ще се отплатите на Великото? Великото само дава, а ти само прилагай това, което ти се дава.

Учителя

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

Поръчка на календар 2024г.