История на Общество Бяло братство

Послание от брат Борис Николов за обединение на Европа 1972 г.

 

           „Всеки, който се е опитал да живее само за себе си, е свършвал катастрофално.

             Всички страдания в света произтичат от това, че хората искат да живеят само

             за себе си.

             Всеки народ, който търси правото само за себе си, греши. Когато всички народи

             се кооперират, те вървят в Божествения ред на нещата.

             Всички народи трябва да се обединят и да заживеят братски помежду си.

             Има едно Отечество, за което трябва да се живее. Човек е дошъл на Земята

             да стане гражданин на Божието Царство, на което всички царства и държави

             са клончета.”

                                                                                                                                        Учителя

 

Молете се за обединението на Европа!

 

Честита Пролет!

Велика Пролет идва за човечеството  с велики дела, велики мисли, велики чувства, велики идеали, велики стремежи.

Тя идва с Любовта! Тя идва с Единството! Тя идва с Разумността!

Днес светлите Сили работят за разрешаването на един велик въпрос: да се изведе човечеството из хаоса, в който се намира. Да тръгне по пътя на братството, на единството, на Любовта.

Да се сложи край на омразата, на разединението, на егоизма!

В течение на стотици и хиляди години от Европа главно произтичаха подтиците за големите световни конфликти, за братоубийствените войни – за дележа на света.

Все още Европа е ядката на света, главата на човечеството, от която трябва да дойде разумният подтик, както досега е идвал подтикът на безумието, на разединението, на разрушението.

Затова Учителя казва да се молим – да работим за обединението на Европа.

За да пресъхне изворът на злото.

За да тръгне цялото човечество по пътя към обединението.

За да дойдат мирът, любовта, свободата.

Съдбоносни дни, съдбоносни часове, съдбоносни мигове за човечеството! …

Накъде ще натежат везните?

Всяка човешка личност, всяка човешка мисъл, всяко човешко желание имат значение тук. Може би именно ти си – твоята мисъл, твоята воля – които ще дадат превес на едната или на другата страна – на доброто или на злото…

Когато светлите Небесни сили работят за разрешаването на един велик въпрос, отнасящ се до съдбата на човечеството, никое човешко съзнание  не е без значение. Ние, хората, не можем да оставаме безучастни, не може, не трябва да очакваме всичко наготово! Нашите мисли, нашите желания, нашите стремежи са фактори в живота, в света.

Всяка пробудена човешка душа трябва да вземе участие, да присъедини своите сили – да стане проводник на Божествените идеи и сили, които идват да обновят света.

Да се обедини Европа!  

Дръжте тази мисъл в съзнанието си!

Тук е ключът към новото –  към доброто, към мира, към свободата, към общото добруване.

Да се приближат, да си подадат ръка враждуващите досега крайности.

Да се направят необходимите жертви, отстъпки – и от двете страни,  без което е абсолютно невъзможно истинско, трайно и плодотворно разбирателство.

Да изчезнат насилието, разделението, подозрението, робството, подготовката и възможността за нови войни.

За да заживеем всички в едно общо, велико и свято Отечество – Новата Земя, обединената Земя, възкръсналата за нов живот Земя!

Това, което се иска, това, което се желае, това, за което се мисли – става!

Мислете за обединението на Европа!  

За да дойде то естествено и свободно, по пътя на съзнанието, по пътя на доброто, а не под натиска и пред заплахата на една страшна катастрофа.

Защото само то ще разреши правилно  и окончателно всички неразрешими досега въпроси и противоречия между европейските народи.

Всяко пробудено съзнание да даде своя принос!

И тогава, навред в света, ще прозвучи „Маршът на Светлите сили“!

 

Честита Велика Пролет!

                                                                                                        Брат Борис

 

София март, 1972 г.

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

Поръчка на календар 2024г.