Последни новини

Призив за помощ за Братска група – Видин

С радост съобщаваме, че видинската братска група за пръв път имаше възможността да закупи салон, в който да четем Словото. С Божествената подкрепа осъществихме тази идея и сега разполагаме с къща собственост на Обществото Бяло Братство във Видин, но са ни необходими финансови средства, за да направим ремонт и да закупим необходимите маса и столове. Молим за вашата братска отзивчивост, за да можем и ние да имаме място, от което в единение с Бога, да разпръскваме идеите на Учителя и да живеем братски в любов и разбирателство.

Това е мястото в гугъл мапс:

Банкова сметка на Общество Бяло Братство – Видин:

BG98 TTBB 9400 1528 6836 05

EXPRESSBANK

Видин

 

Благодарим!

 

 

 

За дарения

Може да подкрепите финансово строежа на Международният Братски център чрез дарения към сметката на Общество Бяло Братство или чрез Paypal:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF – за новия Братски център

Paypal линк за директни дарения през интернет: http://tiny.cc/lz9rsz – за новия Братски център

Благодарим!

Братски групи