Последни новини

Покана за XXV-тия Мадарски събор на Бялото братство

Обични братя и сестри,

Kаним ви на XXV-тия Мадарски събор на Бялото братство, който ще се проведе от 23 до 25 май 2017 г. в археологическия и природен резерват „Мадарски конник“ до с. Мадара, шуменска област.

Събора е посветен на светия празник на българската писменост и култура 24 май. 

В програмата на събора са включени, посрещане на изгрева с духовен наряд и Словото на Учителя Петър Дънов, паневритмия, беседи и лекции.

Възможностите за нощувка са хижа „Мадарски конник“, за резервации Пламен Николов, тел.: 0894932823

Ще бъде организиран палатков лагер на мадарското плато.

В Мадара и региона има възможности за настаняване в къщи за селски туризъм, къмпинг „Тангра“ и др. 

За информация на събора на тел. 0896669765 – Атанас Атанасов

 

Братска група – Шумен

 

ПРОГРАМА

на XXV-тия   събор на Бялото братство – Мадара 2017г.

Посветен на  празника на българската и славянска писменост  и култура

Първи ден, вторник – 23 май 2017 г

5.50ч.  Посрещане на изгрева на слънцето с духовен наряд и беседата „Ден на Любовта“ изнесена на 22.08.1943г. Място: мадарското плато на полянката до стъпалата.

7.30ч. Паневритмия.

9.00ч. Закуска.

10.30ч. Разходка из археологическия резерват „Мадарски конник“.

12.30ч. Братска трапеза – хижа Мадарски конник.

14.30ч. Лекциона част: „Възхвала на българският език“ – Ради Панайотов

15.10ч.„Богомилите – есеите на България“ – Варта Коризян

15.50ч.„Цар Борис и златния век на българската писменост“ – Диан Семов

16.30ч.„За паневритмията“ – Георги Георгиев.

17.10ч. „За книгата на Лиляна Табакова „Съзвучия от бъдещето“ – Борислава Борисова

17.40ч. Посещение на археологическия музей „ Мадарски конник”.

19.00ч. Концерт в Голямата пещера.

20.30ч. Вечерен духовен наряд.

Втори ден, сряда – 24 май 2017 г. 

Празник на българската и славянска писменост и култура

5.50ч. Посрещане на изгрева на слънцето с духовен наряд и беседата „Да им дам живот“ 19.09.1936г. Съборни беседи.

7.30ч. Паневритмия. Колективно изпяване химна на св. Братя и Господнатя молитва на старобългарски.

9.30 ч. Закуска.

11.00ч. Беседа на Йоана Стратева за живата традиция и приемственост в Бялото братство.

12.30ч. Братска трапеза в хижа „Мадарски конник”.

14.30 – 18.00ч.  Лекционна част:„Имунитетът от гледище на медицинската астрология“ – Кирил Стойчев

15.10ч. „Съвременни методи за работа и разпространение на Словото“ – Христо Вътев

15.50ч.„Книгата „Откровение“ от Йоан Богослов в Словото на Учителя Беинса Дуно“ – Константин Златев

16.30ч.„Мисията на етнарх Урфила ” – Христо Маджаров

17.10ч.“За буквите” – Галя Маджарова

19.00ч. Концерт на Гиргина Гиргинова и Владимир Попов с песни от Учителя. Съпровод на пияно Иво Бонев. Място: Голямата пещера.

20.30ч. Вечерен духовен наряд.

Трети ден, четвъртък – 25 май 2017г.

5.50ч. Посрещане на изгрева на слънцето с духовен наряд и беседата „ За Славата Божия“  – 20.08.1936г.. от томчето „Да им дам живот“ – Съборни беседи.

7.30ч. Паневритмия.   

9.00ч. Закуска

10.00ч. Прочит на Възванието към българския народ.

10.20ч. Беседа с Йоана Стратева.

12.00ч. Съобщения.

12.30ч. Братска трапеза в х. Мадарски конник.

Край на събора

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.