Актуална информация Последни новини

ПОКАНА ЗА СФОРМИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЗДАТЕЛСКИ ЕКИПИ

Уважаеми приятели, братя и сестри,

Текущите промени в Издателство „Бяло Братство“ – прехвърлянето на дейността на ЕООД „Бяло Братство“ към Общество Бяло Братство и бъдещия Издателски съвет – са в напреднал етап. В тази връзка председателят на ОББ брат Христо Ташев, като пряк отговорник по приетия през 2000 г. на редовно Общо събрание Правилник за издателската дейност, отправя покана към всички братя и сестри в страната и в чужбина, които биха желали да се включат в работата по издаване на Словото, да участват в сформиране на професионални екипи.

Необходими са:

1.    Образование: българска филология; английска, немска, френска или друга филология; превод и интерпретация на модерни езици; книгоиздаване; журналистика; български и чужд език; философия; библиотечно-информационни технологии; приложна лингвистика; информатика (IT специалисти).

2.    Широки познания върху Словото на Учителя.

3.    Желание за работа в екип.

Опитът в книгоиздаването е предимство.

За професионалистите в областите редакция и корекция, които до този момент не са имали възможност да работят със Словото, ще бъдат подготвени съответни курсове, чиито параметри ще бъдат съобщени допълнително.

Желаещите могат да пишат на следния имейл [email protected], като оставят предпочитани начини за връзка.

 

 

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.