Актуална информация Последни новини

ПОКАНА ЗА СФОРМИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЗДАТЕЛСКИ ЕКИПИ

Уважаеми приятели, братя и сестри,

Текущите промени в Издателство „Бяло Братство“ – прехвърлянето на дейността на ЕООД „Бяло Братство“ към Общество Бяло Братство и бъдещия Издателски съвет – са в напреднал етап. В тази връзка председателят на ОББ брат Христо Ташев, като пряк отговорник по приетия през 2000 г. на редовно Общо събрание Правилник за издателската дейност, отправя покана към всички братя и сестри в страната и в чужбина, които биха желали да се включат в работата по издаване на Словото, да участват в сформиране на професионални екипи.

Необходими са:

1.    Образование: българска филология; английска, немска, френска или друга филология; превод и интерпретация на модерни езици; книгоиздаване; журналистика; български и чужд език; философия; библиотечно-информационни технологии; приложна лингвистика; информатика (IT специалисти).

2.    Широки познания върху Словото на Учителя.

3.    Желание за работа в екип.

Опитът в книгоиздаването е предимство.

За професионалистите в областите редакция и корекция, които до този момент не са имали възможност да работят със Словото, ще бъдат подготвени съответни курсове, чиито параметри ще бъдат съобщени допълнително.

Желаещите могат да пишат на следния имейл izdatelstvo.bratstvo@gmail.com, като оставят предпочитани начини за връзка.

 

 

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

Братски групи

X