Последни новини

Покана за среща разговор  за всеки от кръга на  Паневритмията.

Покана за среща разговор 
за всеки от кръга на  Паневритмията.
Петък 7 юли 2023 от 18:30 ч. 
Адрес: “ Щерю Атанасов“ №2  София.
Желателно е присъствието на преподавателите по Паневритмия.
Всеки един от вас  ще има възможност да сподели това, което го вълнува относно Паневритмията.
Координатор на Комисията по Паневритмия:
Зорница Танева

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

Поръчка на календар 2024г.