Последни новини Традиции и официални празници

Пожелания за Новата година от Словото на Учителя

За новата година, която иде, ви препоръчвам на всинца ви да оценявате любовта, която Бог ви е дал. (МОК, 30.12.1938 г.)

Новата година е за добрите хора. Тя носи благоприятни условия за посаждане на всичко, което ви е дадено.

Новата година иска от всички да се проявите такива, каквито сте създадени, т. е. да проявите доброто в себе си.

(„Големият брат“, ИБ, 30.12.1938 г.)

За новата година ви давам формулата Д.Р.С.Б., с която да решавате мъчнотиите си. Щом се намерите в затруднение, кажете си Д.Р.С.Б., за да изпъкне пред вас доброто, разумността, силата и богатството. („Четирите положения“, МОК. 9.1.1931 г.)

Сега за новата година желая помежду ви да се въдвори мир! Желая всички да бъдете кротки не само външно, но и вътрешно – кротки по сърце. („Право разбиране“, ООК, 5.1.1927 г.)

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

Поръчка на календар 2024г.