Последни новини

ПИСМО ЗА СТАНОВИЩЕ до Столична Община

ПИСМО ЗА СТАНОВИЩЕ
Уважаема г-жо Фандъкова,
В писмо до Вас отправяме запитване, което е свързано с отпадане на част от мерките на въведеното в България „извънредно положение“.
В заповеди на Министъра на здравеопазването и районните кметове е регламентирано посещението на паркове, градинки и други места за практикуване на гимнастика и колективни спортове на открито.
Една от традициите на Общество Бяло Братство включва изпълнение на Паневритмия – гимнастически упражнения придружени с музика. Движенията се изпълняват по двойки от хора, които са разположени в кръг. Продължителността на гимнастиката е час и половина. Едно от правилата за изпълнение на упражненията е разстоянията между партньорите (встрани и напред) да бъдат 1.5 м., което отговаря на въведените противоепидемични мерки и гарантира необходимата задължителна социална дистанция.
Паневритмия се изпълнява в десетки и стотици градове в нашата страна, в много държави в Европа и в целия свят. Научно доказан е нейният благотворен ефект върху тялото и психиката на човека, независимо от пол и възраст. Повече за това може да се прочете от изследванията, които са публично достъпни на сайта за Паневритмия: http://panevritmia.info/
В тази връзка се обръщаме към Вас за мнение и становище, относно възможността за практикуване на Паневритмия като лечебна и оздравителна гимнастика сутрин, която ще даде възможност на много хора за физическо и психическо укрепване, и превенция на здравето.
Слав Славов
Председател на Управителния съвет
Общество Бяло Братство

За дарения

Може да подкрепите финансово строежа на Международният Братски център чрез дарения към сметката на Общество Бяло Братство или чрез Paypal:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF – за новия Братски център

Paypal линк за директни дарения през интернет: http://tiny.cc/lz9rsz – за новия Братски център

Благодарим!

Братски групи