Песни Песните на Бялото Братство Последни новини ПРЕПОРЪЧАНО

Петър Ганев концерт с творчеството на Марин Камбуров

КОНЦЕРТ

ТВОРЧЕСТВОТО НА МАРИН КАМБУРОВ

Инструментален състав
Солисти: Анита Дафинска – Сопран
Божидар Василев – Баритон

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:-

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPal