Братски групи

Петрич

Ръководител: Ивайло Томов Христов

e-mail: ivaylo7@abv.bg 

Паневритмия:

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Благодарим!

  

Братски групи

X