Братски групи

Перник

Ръководител: Ива Янчева

e-mail: ivabankova@abv.bg

Паневритмия: 22.03 – 22.09: Градски парк на поляна над паметника на Г. Димитров

Братски групи