Братски групи

Перник

Ръководител: Ива Янчева

e-mail: ivabankova@abv.bg

Паневритмия: 22.03 – 22.09: Градски парк на поляна над паметника на Г. Димитров

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Благодарим!

  

Братски групи

X