Споделено

Партията на добрата мисъл

Слав Славов, 3 май 2020 г.

Партията на добрата мисъл

„Искайте и ще Ви се даде“

„Свободата ще Ви направи свободни“

Сега има много теории за състоянието в света. Някои твърдят, че управлението се ръководи от хора, които владеят финансово и икономически обществата в много държави. Други теории изтъкват, че развитието на света върви по естествените и природните закони. Какво ще се получи, ако съчетаем тези две идеи? – Тогава имаме следствието, че естествените и природни закони включват и са допуснали определени хора да управляват другите, да управляват обществата или цели народи. Каква полза можем да имаме ние за самите себе си? Как да искаме и как да открием истината, която да ни даде свободата, която да ни даде здравето?

Един наш обичан журналист – Милен Цветков, който скоро отиде на другия свят, сподели в интервю, че не се страхува от смъртта, освен ако тя не е между ламарини, както се изрази с думи в разговора. Скоро след това той преживя реално своите мисли и страхове. Какви изводи можем да си направим от този факт? – Можем да разсъждаваме по един особен начин. Когато искат да научат своето бъдеще, хората отиват при някоя ясновидка и тя им пророкува определени събития. Сега все повече около нас се забелязват много случаи, в които човек преживява това, което той сам си предсказва. Мине някоя мисъл през ума ти за твой познат и го срещаш. Помислиш си за нещо и скоро то се сбъдне. Някои се страхуват от такива мисли. Те си казват: – Ние сега вече се страхуваме да мислим, за да не се реализира лошото. Да, струва си човек да се страхува, ако не мисли добре и ако не мисли правилно.

Как да мислим? – Ще мислиш така, че да се реализира доброто. Ще мислиш така, че да се реализира красивото. Ще мислиш така, че да се реализира истината. Ако мине през ума ти една отрицателна мисъл, не я пускай навън. Затвори ѝ вратата, т.е. устата си. Тогава вече страхът има смисъл, именно като проява на разумността. Задръж я вътре в своя ум, докато тя измени своята форма и се превърне в красива. Трябва време, търпение и вътрешна работа. Ако зародишът излезе преждевременно от яйцето, той ще бъде безформен и грозен, но ако се излюпи на 21-ят ден, тогава пиленцето на кокошката ще бъде красиво. Главата на човека е едно яйце и от нея трябва да излиза само красивото, само доброто и само истината.

Има една дълбоко скрита тайна. Ако дойде някой и ни каже следното: Виж, това което се случва в твоя живот, то се дължи на твоята мисъл. Ние не вярваме, но той продължава: За една седмица, в продължение на седем дни или на месец, трябва да мислиш по друг начин и ще видим резултата. И той ни докаже това опитно. Изменя се нещо и ние вече вярваме. Няма ли тогава да живеем и да мислим по новия начин?
Тази сила трябва да се използва само за доброто, само за красивото и само за истината. Употребим ли я за друго, един ден тя ще отслабне и ще изчезне. Когато мислим така добре за лекарите, които лекуват, това е на място. Когато мислим за учителите, които учат учениците, това е на място. Когато мислим за родителите, които отглеждат децата си, това е на място. Когато отправяме така нашите добри мисли към министрите и това е на място. Когато мислим за полицаите и за тези, които осигуряват обществения ред, и това е на място.

Всички, които мислят така, са от партията на добрата мисъл. Добрата мисъл е силната мисъл. Досега като сме мислили за всички тях, защо нищо не се е променило? – Защото ние мислим в отрицателна форма, а така пречим на себе си и на всички да си свършат работата. – Защо се краде? – Защото мисълта ни е слаба. Защо се лъже? – Защото мисълта ни е слаба. – Защо има престъпления? – Защото мисълта ни е слаба.

Отрицателната мисъл в началото е силна, но накрая отслабва, а добрата мисъл отначало е малка и слаба, но накрая става силна и побеждава. Това е принцип и закон. Добрата наша обща и колективна мисъл ще сбъдне нашите добри желания. Тя е краткият път. Политическият път на законите и наредбите е дългият път. Първото е причината, а второто е следствието.

В математиката често се използва действието „събиране“. В алгебрата, ако съберем числата при това действие, ще получим сбор, резултат. Ако съберем частите на една разпръсната картина, ще получим целия ѝ образ. Ако съчетаем много мисли в съзнанието си, ще получим представа за дадена идея. Ако съберем двете идеи „Искайте и ще Ви се даде“ и „Свободата ще Ви направи свободни“ ще получим следния смисъл: Искайте истината и ще Ви се даде свободата.

Отсега нататък трябва да правим опити да сбъдваме нашите хубави мисли и всичко ще се нареди. Отсега нататък мисълта ни трябва да се усилва. Отсега нататък трябва да бъдем на страната на красивото и на истината. Отсега нататък трябва да сме в партията на добрата мисъл, която идва на власт в полза на лекарите; в полза на учителите; в полза на министрите; в полза на родителите; в полза на децата; в полза на реда в България и по света, в полза на всички!

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.