Последни новини

ПАНЕВРИТМИЯ в условия на „извънредна обстановка“

„Свободата представлява разумно отношение между всички души. Разумните отношения между душите не предизвикват никакви стълкновения, никакви противоречия. Те имат одобрението на всички напреднали, възвишени същества.“
Учителя Петър Дънов
Братски поздрави за всички!
Ние приемаме с разбиране и като добра новина отговорът на запитването от Общество Бяло Братство до Кмета на Столична Община, относно практикуването на Паневритмия в условия на „извънредна обстановка“. Това е принципна позиция, която се отнася не само до изпълнение на Паневритмия в София, но и във всички населени места в България.
Цитираната заповед на Министъра на МЗ дава разрешение за тренировки на спортисти аматьори и изпълнение на упражнения на открито с до 12 човека численост, без публика и без състезателен характер, при спазване на социална дистанция от определеното разстояние. По своето съдържание, правилата на Паневритмията поддържат спазването на същото това отстояние между партньорите и двойките в кръга, без това да има състезателен характер или изискване за публика.
В тази връзка, ние Ви информираме за съгласуваното братско становище на Братския съвет, на Комисията по Паневритмия и Комисията по музика в лицето на техните председатели. Темата може да бъде допълнително обсъждана на тематични срещи на УС, посочените комисии или отделни техни членове.
Възползвайки се напълно от предоставените разрешения в заповедта на Министъра на МЗ, ние препоръчваме спазването на всички изисквания и задължителни норми, както и разумно прилагане на следните възможности за изпълнение на Паневритмия в София, и всички останали населени места на страната:
1. Да се изпълнява в групи до 12 участника;
2. При по-голям брой играещи да се насрочат различни часове на започване при разпределяне на участниците според техните възможности;
3. В населените места, където това е допустимо, да се ползват различни места за изпълнение на Паневритмията.
Надяваме се, че тези възможности и разумното им прилагане ще отворят вратата за пълно и свободно общуване, и практикуване на Паневритмия.
С най-добри мисли и пожелания за светлите празнични дни на българската просвета и култура и на славянската писменост!
Слав Славов
Братски съвет
Комисия по Паневритмия
Комисия по музика

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

Поръчка на календар 2024г.