Основи на братския живот Последни новини

Паневритмията

Паневритмията

Движението е първично свойство на живота. Когато е осъзнато и целенасочено, както е при разумните същества, движението се превръща в действие. Когато обаче става дума за действия, целящи не просто продължаване на културна традиция, а средство за духовно усъвършенстване, говорим за съзнателни ритмични движения. Такава система от действия е Паневритмията.

Както навярно всяка подобна динамична духовна практика, и Паневритмията в началото е следвала познатия модел – устно предаване от Посветен на ученик (или ученици). Първите елементи от Паневритмията са известни от 1922 г. – някои музикални упражнения, които впоследствие стават текстове на песни на упражненията. По-късно Учителя предлага на учениците си да се опитат да „облекат“ някои изпълнени от него музикални фрази с движения.[1] Така започва началото на Паневритмията. Впоследствие се раждат и повечето от познатите ни днес упражнения. До края на земния си път в края на 1944 г., Учителя е правил малки промени в детайлите на някои упражнения.

Паневритмия се играе от 22. март до 22. септември рано сутрин (в определен фиксиран час или по изгрев) сред природата. Състои се от три дяла, изпълнявани последователно: първият дял от 28 упражнения, Слънчеви лъчи и Пентаграм. Препоръчително е преди да се включи в кръга ѝ, участникът да е преминал курс за начинаещи. Облеклото е ежедневно и подходящо за сезона, но обикновено са препоръчителни светлите дрехи. По време на играта в кръга може да се пее, но тихо. Препоръчително е при закъснение за началото, да се изчака паузата между две упражнения и тогава да се влезе в кръга.

Паневритмията е неизменна част от братския живот от времето на нейното създаване до днес. Въпреки че някои от нейните детайли са предмет на дискусии по какъв начин да бъдат изпълнявани, все пак има нещо сравнително устойчиво – това е музиката ѝ. Тя е фиксирана в две издания по време на физическото присъствие на Учителя. Опитите за промяна както в музиката ѝ, така и по отношение на някои детайли в упражненията, трябва да бъдат дълбоко обмислени не само от гледна точка на музикалната или двигателната логики. В някои случаи Божествената логика може да бъде различна от човешката. Творчески полета за изява в областта на Паневритмията има предостатъчно и който искрено желае да помогне за нейното всестранно изучаване, усъвършенстване на движенията, изследването ѝ, намира адекватни на времето подходи за това.

[1] Константинов, Методи, Боян Боев, Мария Тодорова, Борис Николов, Учителя, София, Бяло Братство, 2005, с. 125.

Мирослав Бачев

Из гл 1 ИДЕЯ, ЖИВОТ, ТРАДИЦИИ

ЖИВОТО ЕДИНСТВО НА БРАТСТВОТО – ИДЕЯ, ИСТОРИЯ, СЪВРЕМИЕ

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

Братски групи

X