Братски групи

Панагюрище

Ръководител: Мария Радкова Цуцекова

e-mail: maria_cucekova@abv.bg

Паневритмия: в събота, “Хълм на свободата”

Кратка история на братската група в гр.Панагюрище

Братската група в Панагюрище се саздава през есента на 2004 г. Основател на групата е сестра Мария Цуцекова, която първоначално привлича сестра Младенка Блъскова, а по-късно и брат Радко Колибанеков и брат Георги Илинов. Започват заедно да четат беседи от Общия, а по-късно и от Младежкия окултен клас.Сега групата наброява 9-10 братя и сестри,като в годините през групата са преминавали още няколко човека, но основното ядро, което не се променя и до днес наброява 9 души.
Братската група в Панагюрище води активен и задружен братски живот. Организирано посещаваме братски събори, бригади, концерти и чествания в София, гостуваме на организираните мероприятия от братските групи в Пловдив и Пазарджик. През годините сме организирали концерти, изнасяни от братски музиканти, лекции на които сме канили лектори от братските среди. От 2003 г. всяка година участваме в летния лагер на Рила.
Беседите четем всяка сряда, сградата ни е на ул. “Стефан Финджеков” №7, а паневритмия играем в събота на така наречения “Хълм на свободата” край града.

Братска група Панагюрище

За дарения

Може да подкрепите финансово строежа на Международният Братски център чрез дарения към сметката на Общество Бяло Братство или чрез Paypal:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF – за новия Братски център

Paypal линк за директни дарения през интернет: http://tiny.cc/lz9rsz – за новия Братски център

Благодарим!

Братски групи