Братски групи

Панагюрище

Ръководител: Мария Радкова Цуцекова

e-mail: [email protected]

Паневритмия: в събота, „Хълм на свободата“

Кратка история на братската група в гр.Панагюрище

Братската група в Панагюрище се саздава през есента на 2004 г. Основател на групата е сестра Мария Цуцекова, която първоначално привлича сестра Младенка Блъскова, а по-късно и брат Радко Колибанеков и брат Георги Илинов. Започват заедно да четат беседи от Общия, а по-късно и от Младежкия окултен клас.Сега групата наброява 9-10 братя и сестри,като в годините през групата са преминавали още няколко човека, но основното ядро, което не се променя и до днес наброява 9 души.
Братската група в Панагюрище води активен и задружен братски живот. Организирано посещаваме братски събори, бригади, концерти и чествания в София, гостуваме на организираните мероприятия от братските групи в Пловдив и Пазарджик. През годините сме организирали концерти, изнасяни от братски музиканти, лекции на които сме канили лектори от братските среди. От 2003 г. всяка година участваме в летния лагер на Рила.
Беседите четем всяка сряда, сградата ни е на ул. „Стефан Финджеков“ №7, а паневритмия играем в събота на така наречения „Хълм на свободата“ край града.

Братска група Панагюрище

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

Поръчка на календар 2024г.