Традиции и официални празници

Официални празници

22 март – На този ден през 1914 г. се учредява празникът на Братството в София – първия ден на Пролетта.

Денят на пролетното равноденствие е свързан с обновителното действие на слънчевата енергия върху цялата природа, това е началото на нов живот. Започва един период на творчество в живота на природата. Това е и времето на излизане от духовния учебен процес през зимата и навлизане в практическата сфера – обработване на наученото. Този ден е и начало на духовната практика Паневритмия. В символично отношение празникът е свързан с пробуждането на човешката душа в нейния възход към Бога.

22 юни – Празникът на лятното слънцестоене, най-дългият ден в годината, е друг важен момент в живота на природата – тогава става смяна на силите, които действат в нея. До този момент целият органически свят е в подем и растеж, а след това настъпва период на покой. Предходния период можем да наречем период на творчество, а от 22 юни започва период на съграждане. Най-дългият ден в годината е символ на превъзходството на светлината и доброто над тъмнината.

12 юли 1864 г. – Рождената дата на Учителя Петър Дънов. По стар стил датата е 29 юни – Петровден. Петър Дънов е роден в с. Хадърджа (днешна Николаевка), Варненско, в семейството на свещеник Константин Дъновски – известен възрожденски и духовен деец. Този празник изразява почит и дълбоко преклонение пред делото на Учителя Петър Дънов.

19 август – 21 август – Начало на Божествената нова година. Месец август е времето на Лятната духовна школа, провеждаща се на Рила край Седемте рилски езера. 19-ти, 20-ти и 21-ви август са дните, посветени на Божествената нова година – едно ново начало, свързано с изгряващото слънце на човешкия дух.

22 септември – Есенното равноденствие. Денят на есенното равноденствие е важен като нова смяна в живота на природата, смяна, която важи за всички природни царства. На този ден завършва цикълът на духовната практика Паневритмия за текущата година и започва новата духовна учебна година. Започват организираните четения на лекциите и беседите на Учителя Петър Дънов.

27 декември – На този ден през 1944 г., сряда, в 5 часа сутринта в гр. София Учителя Петър Дънов завършва земния си път.

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.