Споделено

ОТЛЯВО И ОТДЯСНО

Слав Славов, 17 април 2020 г.

ОТЛЯВО И ОТДЯСНО

„С Него заедно разпънаха двама разбойници: един отляво и един отдясно.“
В тази драма от Евангелието е показан един важен принцип, според който в човека действат две сили, които са противоположни по своята проява. Самият човек се намира между тях и от неговите мисли, чувства и постъпки зависи, дали ще има равновесие в своя живот или ще даде предимство на своята дясна или лява страна.
„Един отляво и един отдясно“
Кои бяха тези двама разбойници, които са били разпънати единият отляво, а другият отдясно? – Разбойникът отляво е човешкото сърце, а разбойникът отдясно – човешкият ум. Човешкият ум и човешкото сърце са разпънати заедно с Христос. Нещо повече, Той е разпънат и се жертва имено заради тях.
Единият разбойник се обръща към Христос на кръста и иска от Него да докаже, че е Син Божи и да ги спаси. От коя страна е бил разпънат този разбойник? – Той е бил отдясно на Христос. Думите, които са предадени до нас показват, че този тип човек е бил горд, с високо мнение за себе си, интелигентен, но без упование в разумното в света и впоследствие на всичко това е изопачил своя характер. Този разбойник е лишеният от вяра човешки ум.
Разбойникът отляво, който символизира човешкото сърце, е мек и сърдечен човек, който под влияние на външните условия, житейските обстоятелства и мекотата на своя характер се е поддал на силите на тъмнината, но запазил в себе си съзнанието за добро и зло. Той се обръща към другия разбойник с укорителни думи и след това казва на Христос: – Спомни си за мене, когато отидеш в рая.
Това показва, че в сърцето си всеки човек съзнава своите погрешки и е готов да ги изправи. За тези хора Христос казва: – Истина ти казвам, още днес ще бъдеш с Мен в рая.
За да бъдат очистени и спасени човешкото сърце и човешкият ум, те трябва да бъдат разпънати заедно с Христос и да бъдат възкресени заедно с Него. За тази цел, всеки ден трябва да имаме по една добра придобивка за ума, по една добра придобивка за сърцето и по една добра придобивка за човешката воля. Умът, сърцето и волята трябва да са изтъкани от нишките на светлината. Всеки ден трябва да имаме ново разбиране за Бога.
Къща само с една тухла не се строи.
Път само с една стъпка не се върви.
Чаша само с една капка не се пълни.
Ум само с една мисъл не свети.
Сърце само с едно чувство не топли.
Огън само с едно дърво не гори.

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.