Последни новини

Отговор на Столична община във връзка с Паневритмията

Отговора на писмото от името на Общество Бяло Братство до Кмета на Столична Община, относно възможността за практикуване на Паневритмия в условия на “извънредна обстановка”.

 

 

 

Братски групи