Последни новини

Он-лайн група за четене на беседите и лекциите на Учителя Петър Дънов

Приятели,

Имаме предложение за създаване на он-лайн група за четене на беседите и лекциите на Учителя Петър Дънов. Организатор на четенето и групата ще бъде представител от Общество Бяло Братство – в България. За да преодолеем границите на пространството и времето, ще се възползваме от възможностите на съвременните средства за комуникация. Четенето ще става като сформираме скайп-група, която ще функционира с правила, които да създадат необходимата организация. Те се отнасят до:

Избор на беседи и лекции;

Начин на редуване при четенето;

Спазване на определeния ден и час;

Начин на водене на дискусия след четенето, технически и общи изисквания при комуникацията;

Начин на подготовка и изпълнение на молитвения наряд;

Във връзка с подговка за организацията и провеждането на четенията, моля желаещите да попълнят краткия формуляр:

https://goo.gl/forms/1JPHEcdLBLbLZJ9w1

След беседата ще имаме възможност да обменяме и информация за преминали и предстоящи събития от братския живот в България

Групата ще стартира през януари 2019 г.

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.