Молитвени наряди Общество Бяло Братство - организация

ОБЩО УПРАЖНЕНИЕ ЗА ЕДНА ГОДИНА 2016-2017

Миналогодишното упражнение започнахме от 7.03 2015г. и завършихме на 7.03 2016 г. За да започнем новото упражнение отново в неделя, предлагаме датата 13.03.2016 г. за начало. Упражнението е да приложим закона „за двете минути“ и е от беседата „Връзка на съзнанието“, от ООК – 4, държана от Учителя на 15 юни, 1927 г. в София.
Кратко описание:
Всяка сутрин преди започване на работа да се отправи съзнанието за две минути към Космическото съзнание, да се направи връзка с всички живи същества на Земята като се остави настрани всичко от околния свят. Първата минута се мисли върху първия закон: „Да възлюбиш Господа Бога твоего с всичката си душа, с всичкото си сърце, с всичкия си ум и с всичката си сила!“ Втората минута се мисли върху втория закон: „Да възлюбиш ближния си, както себе си!“
За София предложението ни е да се съберем първия път на 13.03. заедно, преди изгрев на Мястото на Учителя, както е в беседата и там да го направим. А по градовете това да стане на местата, където се посреща изгрева. През останалата част от годината да го правим всяка неделя сутрин 5 мин. преди изгрев (считано за Варна, т.е. за София около 15 мин. преди изгрев).
Откъси от беседата „Връзка на съзнанието“, държана от Учителя пред Общия окултен клас на 15 юни, 1927 г. в София, в които е описано упражнението:
„Първи англичаните направиха този опит. След свършване на общоевропейската война, в цяла Англия се издаде заповед, на еди-кое си число, в точно определен час, за две минути да спре всякакво движение, всички фабрики, работилници, училища, всякакви заведения, и кой дето се намира, да отправи мисълта си към Бога, към невидимия свят, да се свърже с него. Красив момент е този! Две минути цял народ да посвети на Бога! Ако един ден се определят пет минути — още по-добре. Цяла Англия спря своя обикновен живот, своите ежедневни работи за две минути, за да се свърже с Бога. Какво би било, ако цялото човечество определи един такъв момент за връзка с невидимия свят! Мощна вълна би се разляла из целия свят!”
„В неделя, рано сутринта, преди да е изгряло слънцето, целият клас, без изключение, ще дойдете на „Изгрев“ да приложим закона „за двете минути“. Който е готов да изпълни този закон, той е ученик. Първата минута ще мислите върху първия закон: „Да възлюбиш Господа Бога твоего с всичката си душа, с всичкото си сърце, с всичкия си ум и с всичката си сила!“ Втората минута ще мислите върху втория закон: „Да възлюбиш ближния си, както себе си!“ Ще мислите само върху тия два закона, а всичко друго ще оставите настрана. Ще мислите само — нищо друго. Кашлици, смущения, болки — всичко ще забравите. Ще забравите даже и да дишате — всичко трябва да спре. — Може ли да стане това? В Бога всичко е възможно. Когато Бог иска, и ние трябва да искаме. Когато ние искаме, и Бог иска. При тези условия всичко е възможно. Когато Бог ни покани да ни даде нещо, ние трябва да бъдем точно на определеното от Него време.”
„Ще постъпите по английски: точно на време, и то само за две минути. Целият ви живот се заключава само в тия две минути. — Не може ли да изпълни този закон всеки сам, в дома си? — Не, всички трябва да дойдете на „Изгрев“, колективно да го изпълните. Там има достатъчно място. Ще се наредите пред и зад боровете, на метър, метър и половина разстояние един от друг, всички да бъдете свободни.”
Братски съвет

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.