Последни новини

Общо събрание на Общество Бяло Братство

Любезни братя и сестри,

Предстои Общо събрание на Общество Бяло Братство, което ще се проведе на 9 декември (неделя) от 8 ч. в с. Арбанаси.
Основна тема на събранието е определянето и приемането на бюджета на Общество Бяло Братство за 2019 г., от който зависят дейностите ни през годината. Може да споделяте своите предложения за дейностите на Братството на ръководителите си по групи, които да ги представят на общото събрание.
За хармоничната работа по време на събранието, предлагаме, всеки който се чувства ангажиран към дейностите на Братството и има желание, да включи в ежедневният си молитвен наряд от неделя 18.11.2018 до деня на събранието: 133 Псалм, Отче наш и формулата “Да осветяваме името Божие, да търсим Царството Божие и правдата Негова и да изпълним волята Божия!” (3 пъти) с мисъл за общата работа, която ни предстои.

Братски съвет

За дарения

Може да подкрепите финансово строежа на Братски център чрез дарения към сметката на Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF – за новия Братски център

Благодарим!
Братски групи

X