Последни новини

Общото събрание на ОбББ на 01.07. и 02.07. 2023

Любезни братя и сестри,

По решение на ИС на Общество „Бяло Братство“ и на основание Чл. 14.3 от неговия устав,  свиквам заседание на Общото събрание на ОбББ на 01.07. и 02.07. 2023год. от 9.00 часа в конферентната зала на почивната станция Декотекс в природен парк „Сините камъни“, Местността Карандила до гр. Сливен при дневен ред:

  1. Приемане на годишните отчети и докладите към тях на ДШ Бялото кокиче ЕООД /до 01.02.2022г/, Бяло Братство ЕООД / до 01.06.2022 г/ и на Общество Бяло Братство за 2022 г.
  2. Приемане бюджет за 2023г.
  3. Избор на членове на Изпълнителния  Съвет и на Председател на ИС.
  4. Актуализиране на  Постоянните комисии и избор на координатори.

Напомням ви, че съгласно приетите промени в устава на Братството, братята и сестрите, които желаят да участват лично в работата на ОС и са се вписали в списъците по Чл. 11.1., т.а/ от устава, т.е. участват в работата на групите за изучаване и прилагане на Словото от поне 5 /пет/ години, трябва да подадат заявления до Изпълнителния съвет по пощата – гр. София, п.к. 1113, ул. „Генерал Щерю Атанасов“ № 2 или на електронния адрес на Братството – [email protected]  до 15.06.2023г., включително.

Със същото заявление и в същия срок желаещите могат да направят предложения за членове на Изпълнителния съвет и за Председател на ИС, за които изискванията са: за членове на ИС – работа в групите за изучаване и прилагане на Словото от поне 7 /седем години/,  а за Председател на ИС – работа в групите за изучаване и прилагане на Словото от поне 10 /десет/ години.

Информация за резервации за нощуване на 01.07.2023г. – 0889 667 570 – брат Петър Севков.

С братски поздрав:  / Христо Ташев/

 

  Публикувано на: 30.05.2023

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

Поръчка на календар 2024г.