Общество Бяло Братство

Братството е една връзка, в която Божественото присъства.

Братството е условие за идване на Любовта между хората.

Учителя

Братски групи