Общество Бяло Братство - организация

Общество Бяло Братство – Управителен съвет

Председател на УС на Общество Бяло Братство

Слав Славов

0896 669 767

Заместник Председател на УС на Общество Бяло Братство

Ефросина Ангелова

Секретар

Светла Нейкова

0897 847 650

bialo.bratstvo@gmail.com

Членове

Венцислав Кунински

Николай Кермедичиев

Мирослав Бачев

Ивелина Елмазова

Ясен Даскалов

Ивайло Томов

За дарения

Може да подкрепите финансово строежа на Международният Братски център чрез дарения към сметката на Общество Бяло Братство или чрез Paypal:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF – за новия Братски център

Paypal линк за директни дарения през интернет: http://tiny.cc/lz9rsz – за новия Братски център

Благодарим!

Братски групи