Общество Бяло Братство - организация

Общество Бяло Братство – Управителен съвет

Председател на УС на Общество Бяло Братство

Слав Славов

0896 669 767

Заместник Председател на УС на Общество Бяло Братство

Ефросина Ангелова

Секретар

Светла Нейкова

0897 847 650

bialo.bratstvo@gmail.com

Членове

Деляна Димитрова

Соня Митева

Венцислав Кунински

Димитър Първанов

Живко Стоилов

Николай Кермедичиев

Братски групи