Последни новини

Общество Бяло братство – група Разград предстои да закупи помещение за Братски дом!

Любезни братя и сестри!

Общество Бяло братство – група Разград предстои да закупи помещение за Братски дом!

По- голямата част от сумата е събрана, остава 1/3 от нея, която се равнява на около 25 000 лв.

Ще бъдем благодарни на всеки жест на съпричастност, според желанието и възможността ви.

Сметката за набиране на средства е :

IBAN: BG19FINV91502016109088

BIC: FINVBGSF

Deyan Spasov

с титуляри : Деян Георгиев Спасов и Тодорка Симеонова Димитрова.

За контакти и повече информация – Ясен Даскалов – 0878346655

Да бъде Волята Божия !

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.