БРАТСКИ СЪВЕТ

Обръщение на Братски съвет към братята и сестрите

 

    ЛЮБЕЗНИ БРАТЯ И СЕСТРИ,

 

На 29.11.2021год. беше получено по пощата писмо, съдържащо покана за организиране на второ извънредно Общо събрание, инициирано от 1/10 от членовете му, подписано от представители на братските групи в: Шумен, Мърчаево, Видин, Габрово, Дупница, В. Търново, Перник, Панагюрище и Петрич.

Инициаторите на събранието са го насрочили за 12.12.21год. от 9.00ч. в с. Арбанаси, в Братския център на ул. „Независимост“ №11, като са посочили, че то ще се проведе на открито, при пълно спазване на мерките за предпазване от Ковид – вируса.

Това събрание се свиква при наличието на свикано от УС за 07.11.21г. Извънредно Общо събрание по искане на подписалите се ръководители на Братски общности, за което бе ясно съобщено, че насроченото за 07.11.21г. извънредно Общо събрание  беше ОТЛОЖЕНО, (а не отменено) до отпадането на въведената забрана за събиране на голям брой хора в закрити помещения. Тази забрана действа и до момента, съгласно Заповед №РД-01-973 от 26.11.2021г.

Т.е., при наличието на оповестено Общо събрание, се свиква последващо в разгара на зимата на открито и при наличието на ограничителни мерки, целящи запазването на здравето и живота на българските граждани.

Управителният съвет на Общество Бяло братство отправя молба към всяка Братска общност в страната да обсъди в най-кратък срок на свое събрание въпросите:

Правилно ли е да се проведе посоченото второ извънредно общо събрание, при отложено първо поради обективни и извънредни причини по темите, посочени в оповестения за 12.12.21г. дневен ред? Също така и обсъждане на темите от посочения дневен ред.

Молим всяка Братска общност да ни предостави писмените протоколи от събранията с подписите на всички братя и сестри, участвали в гласуването, както и да ни изпрати справка за актуалния брой активни членове в съответната братска общност в страната. Писмата изпращайте на адрес: гр. София, ул. Щерю Атанасов 2, п. к. 1113 или на имейл адрес [email protected]

Обръщаме се с молба и към братските ръководители и членовете на братските общности, които свикват поредното извънредно Общо събрание, да ни предоставят протоколите от събранията на братските групи, на които са взети решенията за това свикване за 12.12.21г. на открито, подписани от членовете, гласували за иницииране на поредното извънредно събрание

Молим Ви да реагирате своевременно и отговорно!

Оставаме с впечатлението, че някои от групите изобщо не знаят за действията на ръководителите си, които са готови да рискуват здравето и живота на братята и сестрите си в името на своите реваншистки пориви, защото почти всичките инициатори на това поредно извънредно Общо събрание са били в продължение на години в ръководството на нашето Братство и до момента никой от тях не пое каквато и да е отговорност за състоянието на Братството към 08.05.21г.

С братски поздрав!

Братски съвет

 

 

 

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

Поръчка на календар 2024г.