Последни новини

ОБРЪЩЕНИЕ НА БРАТСКИЯТ СЪВЕТ, СВЪРЗАНО С ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ!!!

ОБРЪЩЕНИЕ НА БРАТСКИЯТ СЪВЕТ, СВЪРЗАНО С ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ!!!
Братски поздрави за всички!
Като резултат от обявеното извънредно положение от Народното събрание и препоръките на Националния оперативен щаб от 13.03.2020 г., ние сме длъжни да изпълним въведените противоепидемични мерки на Министъра на здравеопазването. Информираме Ви и препоръчваме празничният наряд за 22 март 2020 г. да се направи от всеки брат или сестра при домашни условия или сред природата, без да организираме общи събирания в София или страната. Докато трае въведеното извънредно положение да се отложат всички дейности и сбирки провеждани в Братските центрове в България. За това всеки носи братска, морална и гражданска отговорност.
Първата паневритмия за сезона ще изиграем заедно, след като се отмени извънредното положение.
Любовта иска жертва, за жертвата трябва смелост, смелостта изисква разумност, а разумността носи зачитане и почитание.
В „ПРОТОКОЛ за разпит на свидетели“ Учителя Петър Дънов пише:
„Той (ученикът) трябва да бъде изправен във всяко отношение, както към себе си, така и към другите, към обществото и държавата. Аз препоръчвам зачитане на установените закони и наредби на властта.“
Като ученици на Учителя и на Бялото Братство ние сме едно с Бога; скърбим с тъжните и се веселим с радостните; ние сме съпричастните към болните и подкрепяме слабите; благославяме богатите и сме милосърдни към бедните.
Разумност с Любов! Работа с Любов! Молитва с Любов!
Братски съвет

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

X