Споделено

Ново небе и нова земя

Слав Славов, 20 април 2020 г.

Ново небе и нова земя

„А според обещанието Му, очакваме нови небеса и нова земя, в които живее правда.“
Една млада мома се омъжила и отишла при свекъра и свекърва си. Когато влязла в къщата на мъжа си, тя започнала да пренарежда новия си дом. Това преместила, онова преместила; тук бутнала, там бутнала; донесла нови предмети, които поставила на видни места, а старите изхвърлила навън. Така постепенно домът се преобразил и добил нов вид, нов ред и порядък, от който всички останали доволни.

Това прави и новото, което влиза в човека. То ще го измени съвършено, но не изведнъж, а бавно и постепенно. Не се страхувайте, докато то работи във Вас и вън от Вас. Някои неща новото разбиране ще изхвърли навън, а ще донесе други, по-хубави. Не бързайте да се произнасяте в средата на работата. Господ е в началото и в края на всичко, което става в света.

Човек трябва да познава себе си. В него живеят едновременно старите майка и баща; и младият момък и младата мома, които са се оженили. Старият ум и новият ум; старото сърце и новото сърце са в една къща и затова хората имат противоречия. Ако си недоволен от промените, ако си в недоумение от това, което става – това са старите майка и баща. Ако си радостен и доволен, това са младите, които нареждат къщата. Въпросът с женитбата е решен. Всички хора са женени за своята душа.

– Ама обърка се животът ни, обърна се с главата надолу! Не се бойте, това е новото, това е младата мома, която работи. Имайте вяра и упование в разумното, което ще доведе нещата докрай. В края на краищата, всички ще бъдат радостни и доволни, защото в къщата ще има нов порядък. Тя ще бъде съвършено изчистена и пометена от всичко старо и ненужно, и всички ще заживеят на чисто.

Бъдете готови да изпратите старото с благодарност и да посрещнете новото, което идва!

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.