Братски групи

Нова Загора

Ръководител: Величка Маринова-Дочева

e-mail: vili_25@abv.bg

Паневритмия:  Нова Загора Градски парк

За дарения

Може да подкрепите финансово строежа на Братски център чрез дарения към сметката на Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF – за новия Братски център

Благодарим!
Братски групи

X