БЛОГ Есета Последни новини

На 16 юли 1922 г. в Чамкория (Боровец) в сградата на Горския дом се вселява Господният Дух в Петър Дънов.

На 16 юли 1922 г. в Чамкория (Боровец) в сградата на Горския дом се вселява Господният Дух в Петър Дънов. Той става Всемиров Учител на Вселената.

И дойде Той при мен и видях Неговото присъствие. И благ бе Той към мен във всичките си пътища.

Поучението на Господния Дух върху Учителя:

В Любовта ти да има мекота.

В езика ти да има Мъдрост.

В погледа ти да има Истина.

В решенията ти да има Правда.

В постъпките ти да има Доброта. (3 ч. след обяд)

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Благодарим!

  

Братски групи

X