Духовни наряди, ЛДШ

Духовен наряд за 5.08.2021г., ЛШД, РИЛА

 

 

05.08.2021г.

СУТРЕШЕН НАРЯД

1. Песента “Той иде”

2. Красивата молитва

3. Формулата: “Желая, Господи, със силата на Твоята Любов и Мъдрост да възрастнат в мен Добродетелите, които отначало си вложил в моята душа, и аз ще приложа всичките си сили за изпълнението на Твоята Воля.”

4. Беседа: “Основи на Здравето” (вкл. Йоан, 12. глава)

5. Песента “Кажи ми Ти Истината” (заедно с “Благата Песен”)

6. Формула с движения х 3: “Любовта разкрива Бога в нас.” (Описание на движенията: в изходно положение двете ръце се поставят на гърдите, хоризонтално и с допрени върхове на пръстите. Произнасяйки “Любовта”, ръцете се разтварят хоризонтално встрани, а при “разкрива” ръцете се издигат високо над главата и върховете на пръстите леко се докосват. Като се произнесе “Бога”, ръцете слизат надолу встрани, а при “в нас” те се връщат в хоризонтално положение)

7. Поздрав на Братството

ВЕЧЕРЕН НАРЯД
1. Песента “Свобода е потребна за душата”
2. Песента “Духът Божи”
3. Молитва за плодовете на Духа
4. Песента “Мелодия 4 – Озарение”
5. Формулата: “Мир, мир, мир, Господи, просим! Разумност, светлина и сила в умовете на человеците” х 3
6. Псалом 117
7. Поздравът на Братството

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

Братски групи

X