Духовни наряди, ЛДШ

Духовен наряд за 5.08.2021г., ЛШД, РИЛА

 

 

05.08.2021г.

СУТРЕШЕН НАРЯД

1. Песента „Той иде“

2. Красивата молитва

3. Формулата: „Желая, Господи, със силата на Твоята Любов и Мъдрост да възрастнат в мен Добродетелите, които отначало си вложил в моята душа, и аз ще приложа всичките си сили за изпълнението на Твоята Воля.“

4. Беседа: „Основи на Здравето“ (вкл. Йоан, 12. глава)

5. Песента „Кажи ми Ти Истината“ (заедно с „Благата Песен“)

6. Формула с движения х 3: „Любовта разкрива Бога в нас.“ (Описание на движенията: в изходно положение двете ръце се поставят на гърдите, хоризонтално и с допрени върхове на пръстите. Произнасяйки „Любовта“, ръцете се разтварят хоризонтално встрани, а при „разкрива“ ръцете се издигат високо над главата и върховете на пръстите леко се докосват. Като се произнесе „Бога“, ръцете слизат надолу встрани, а при „в нас“ те се връщат в хоризонтално положение)

7. Поздрав на Братството

ВЕЧЕРЕН НАРЯД
1. Песента „Свобода е потребна за душата“
2. Песента „Духът Божи“
3. Молитва за плодовете на Духа
4. Песента „Мелодия 4 – Озарение“
5. Формулата: „Мир, мир, мир, Господи, просим! Разумност, светлина и сила в умовете на человеците“ х 3
6. Псалом 117
7. Поздравът на Братството

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

Поръчка на календар 2024г.