Духовни наряди, ЛДШ

Наряд за 3.08.2021г.

3.08.2021г.

СУТРЕШЕН НАРЯД

1. Песента – Духът Божий
2. Молитва – Пътят на Живота
3. Ев.Йоан 12 гл. 1-12 стих
4. Беседа – Качества на езика 17.07.1938г.
5. Песента – Аум
6. Песента – Махар Бену Аба

7. Господнята молитва
8. Поздрав на Братството

ВЕЧЕРЕН НАРЯД
Сборна дежурна група
1. Песен – Вечер сутрин
2. Песен – Киамет Зену
3. Молитва към Великото Съзнание
4. Песен – Милост, благост
5.Молитва на Благодарността
6. Вечерна молитва
7. Песен – Отче наш
8. Поздрав на Братството

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.