Последни новини

Наряд за „МИР И БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА СЛАВЯНСКИТЕ НАРОДИ – изготвен на ЛДШ Рила 2022 г.

Братя и сестри,
изпращаме този наряд, който е изготвен от участниците в ЛДШ на Рила 2022 г.
За една година.
НАРЯД
за
„МИР И БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА СЛАВЯНСКИТЕ НАРОДИ“
Сутрин в 6 ч., вечер 21 ч.
1. Псалом 91
2. Т. М.
3. Молитва на Всемирното Бяло Братство
4. Формула: „Мир, мир, мир, Господи, просим! Разумност, светлина и сила в умовете на человеците“ /х 3/
5. Формула: „Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите Братя в Божията Любов! /х 3/
НЛКБЛ

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

Поръчка на календар 2024г.