Последни новини

НАРЯД за Зимното Слънцестоене 2022 г.

НАРЯД ЗА ЗИМНОТО СЛЪНЦЕСТОЕНЕ 2022 г.

/Изготвен от Духовен съвет гр. Варна/

Зимното слънцестоене е на 21 декември в 23:30 часа.

По традиция Бялото Братство го чества на 22 декемри.

Начало на Наряда при изгрев Слънце.

Всяка група да избере място на посрещане на изгрева, защото е работен ден.

 

  1. ПЕСЕН: „Изгрей, изгрей, ти мое Слънце!”
  2. ФОРМУЛА при изгрева на Слънцето:

„Господи, както изгрява днес това Слънце на Новия Ден, така да изгрее Великото Слънце

на Новия Божествен Живот в моята душа!”

  1. УТРИННА МОЛИТВА

Господи, простри днес Ръката Си върху мен!

Да придобия малко от Твоето Знание!

Когато бях в калта, Ти ми служеше с Любов.

По същия начин и аз днес ще ти служа от цялото си сърце,

с всичкия си ум, от цялата си душа!

От Теб научих великия пример на живота.

Сега разбрах смисъла на думите: „Ти си Лозата, аз пръчката.”

От днес вече тази пръчка ще даде своя плод.

  1. ПЕСЕН „Махар Бену Аба” (от 03.12.1922)
  2. Учителя: МИСЛОВЕН КАЛЕНДАР – 22 ДЕКЕМВРИ

Сега вече светът е минал първата фаза на живота, влязъл е във втората фаза на разумните хора.

В тази фаза девизът е: „Всичко работи за Дабро.”

Вярвайте и вие, че всичко работи за добро и работете по същия начин! Никога не допущайте отрицателните мисли да вземат връх! Може да минават през вашето съзнание, но не ги допущайте да станат господари в съзнанието ви. Съзнавайте нещата и вие бъдете господари. И злото, идоброто, като са при вас, да ви познават, че вие сте господарите. Това значи да имате власт – да сте господари и на злото, и на доброто. Живеем в една епоха, когато трябва да уредим отношенията на нашия ум, на нашата душа и на нашия Дух.

  1. ПЕСЕН: „На Христа запейте“
  2. ФОРМУЛАТА НА УЧЕНИКА

УЧЕНИКЪТ ТРЯБВА ДА ИМА:

СЪРЦЕ ЧИСТО КАТО КРИСТАЛ;

УМ СВЕТЪЛ КАТО СЛЪНЦЕТО

ДУША ОБШИРНА КАТО ВСЕЛЕНАТА

ДУХ МОЩЕН КАТО БОГА

И ЕДНО С БОГА!

 

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.