Последни новини

Нарядъ за 22 юни 2023 г., Лѣтно Слънцестоене

Нарядъ за 22 юни 2023 г.

Начало 6 ч.

 

За София: на Мѣстото на Учителя, слѣдъ наряда Паневритмия

 

1. Пѣсеньта „Аум“

2. Пѣсеньта „Вѫтрѣшния гласъ на Бога“

3. Пѣсеньта „Грѣе, грѣе свѣтлината“

4. Молитва за плодоветѣ на Духа

5. Пѣсеньта „Аин фаси“

6. Евангелие на Йоан – 4 глава

7. Бесѣда „Първичната връзка“ – Извънредна бѣседа държана на 22.6.1923

https://beinsa.bg/beseda.php?id=631

8. Пѣсеньта „Писмото“

9. Поздравътъ на Всемирното Бѣло Братство „Да се прослави Богъ…“

 

Честитъ праздникъ на Свѣтлината!

изготвили: група „Истиненъ правописъ“ – гр. София

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.