Братски групи

Монтана

Ръководител: Тодор Луканов

e-mail: tlukanov@mail.bg

Паневритмия:

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Благодарим!

  

Братски групи

X