Последни новини

МОЛИТВЕНА ВЕРИГА за мир и разбирателство в България и между всички народи в света Наряд за 27.11 – 3.12.2023г

МОЛИТВЕНА ВЕРИГА

за мир и разбирателство в България и между всички народи в света Наряд за 27.11 – 3.12.2023г

Изпълнява се в 6:00 и 21:00ч всеки ден

МОЛИТВЕНАТА ВЕРИГА,

27.11. – 3.12. 2023 г.

1. Добрата молитва.

2. Песен „Добър ден“ 134 стр.

3. Молитва на Царството 11 стр.

4. Формула „Доброто оръжие“:

Бог е Любов, Бог е Мъдрост.

Ние сме Добро, ние сме Истина.

5. Молитва „Изворът на Доброто“ 34 стр.

6. Господнята молитва.

7. Формулата на Бялото Братство.

Бог е Любов! 🙏

Братска група Търговище

Коментари

 • Нарядът е много добър.
  НО, сега България си създава тежка карма с изпращането на оръжия за избиване на славяни в Украйна. Затова мисля, че има нужда да се казва и 32 псалом, който Учителя дава да се казва 10 дни подред при смъртен грях.
  Преди години имах следната опитност с този псалом:
  Връщах се от сън и преди да се усетя будна в тялото си, видях, че се намирам в пространството на България. Бе доста тъмно, но се очертаваше силуета на един човек, който беше ограбил, изпразнил, опустошил цялата страна. Стреснах се и извиках: „Какво правиш! Махай се от тук“ Той се озова моментално лице с лице срещу мен и каза: Какво, искаш тебе ли да започна сега. Под тебе разбираше всичките ми близки, дома, рода, народа… Започнах да казвам 32 псалом(Блажен онзи, комуто е простено престъплението, Блажен оня челове, комуто Господ не вменява престъпление. Когато мълчах овехтяха костите ми от стенанието ми всякой ден, понеже деня и нощя ръката ти тежеше връх мене…) Човекът пред мен се изкриви и изсъска: „А, така може“. и започна да се смалява, смалява, докато съвсем изчезна. А в България започна да се развиделява и от всички посоки да идват блага.

 • Добре би било от града, който изготвя съответния наряд, по възможност трима души да правят по свободен избор пълен пост или плодова диета през съответната седмица, или който когато може да се включва.
  Така резултатът ще е по – добър.

  С благодарност и уважение към всички участници в Наряда.

 • Който когато и както може е добре да посвети пост или плодова диета по 1 седмица за мир на земята.

 • Ако се подеме такъв наряд по цялата земя ще е най-добре. Може би като начало да се публикува в сайтове на Бяло Братство във Франция, Германия, Испания, Русия и други страни, а те, от своя страна из други духовни центрове в своите страни на своите си езици.

Кликнете тук за пуснете коментар

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!