Последни новини

Концерт „Музиката на Учителя – Паневритмия“

Концерт „Музиката на Учителя – Паневритмия“

19 март, неделя, 17 часа, София, Зала „България“

Изпълняват:

Национален Филхармоничен хор „Светослав Обретенов“, диригент: Славил Димитров

Орган: Велин Илиев

Камерен ансамбъл „Софийски солисти“

Диригент и обработки: Петър Ганев

СОФИЙСКА ФИЛХАРМОНИЯ 

19 март 2017, неделя, 17 ч., Зала „България“ 

Музиката на Беинса Дуно (Петър Дънов)

 

ПАНЕВРИТМИЯ

 

Национален Филхармоничен Хор „Светослав Обретенов”

Диригент на хора: Славил Димитров

Орган: Велин Илиев

Камерен Ансамбъл „Софийски Солисти“

Диригент и обработки: Петър Ганев

Солист:

Цветана Бандаловска − Сопран

 

Билети на касата на зала „България”, тел.: 02 9877 656

За пенсионери – с намаление

 

ПРОГРАМА

Част първа

 1. Първият ден на пролетта

  Първият ден на пролетта, първият ден на радостта, първият ден на любовта носят сила и живот. И оживява и ни буди с любов: Ставайте от сън, деца! Пролет мила веч дойде. Цялата природа пее, слънце топло вече грей, носи цветя и плодове, носи песни и игри.

 2. Евера

  Слънцето грей, гали с лъчи цветенца и треви, и нас. На рани- на възторжено играем ний. Въздух – благодат, птички хвъркат весело над нас. Природата сияе цяла в красота. Росна тревица блеснала в елмаз, цветята леят аромат.

 3. Скачане

  Нагоре да полетим към небесния простор! С мир, любов и светлина всичко расте в красота и ни носи мъдростта!

 4. Тъкане

  Всеки ден, всеки час, всякоя минута ний сновем, ний тъчем най-красиви мисли и живот свят и чист във душите вливаме. Нека мир и любов в сърца ни да царува, доброта, милосърдие в нази да живей, светлина и веселие навред да грей!

 5. Мисли!

  Мисли, право мисли! Свещени мисли за живота ти крепи!

 6. Аум

  Аум, аум, аум, ом, ом, аумен!

 7. Изгрява слънцето

  Изгрява слънцето, праща светлина, носи радост за живота тя. Сила жива изворна течуща, зун ме зун, зун ме зун, бином ту мето.

 8. Квадрат

  Слънцето грей, трепти зората от живот и любов. Трепти зората грейнала в брилянтени лъчи. Всичко днес пей, всичко днес сладкогласно пей за божий ден, за новий светъл божий ден, за радост нова що в сърцата ни безпирно лей.

 9. Красота

  Всяка сутрин в ранен час слънцето посрещаме, лъчи, въздух и роса радват нашите сърца. Вдъхновени мисли в нас да потекат и красиви чувства да растат.

 10. ПодвижностВсяка сутрин в ранен час слънцето посрещаме, лъчи, въздух и роса радват нашите сърца. Вдъхновени мисли в нас да потекат и красиви чувства да растат.
 11. Побеждаване

  Денят пристига след нощта и радост иде след скръбта. Вървиме ний по светлий път, прегради няма да ни спрат!

 12. Радостта на земята

  Ликува цялата земя и се радва от сърце и тича тя по своя път като девица възлюблена. Тя жадува слънцето и към него се стреми. То я милва отдалеч и целува я с лъчи.

   

   

  Част втора

 13. Запознаване

  Колко приятно птиченце пее и благодатно слънцето грей. Росни ливадите, свежи поляните, играем ний и пеем на ранина.

 1. Хубав ден

  Всеки хубав, божий дишам радост и живот и ликът ми е засмен, че обича мен Господ. Слънчицето с любов милва моето лице и гласът любим, Христов шепне в моето сърце.

 2. Колко сме доволни

  Колко сме доволни, че в света живеем, като птички волни чудни песни пеем! Сутрин мило слънце посрещаме рано, то ни благославя и живот ни дава.

 3. Стъпка по стъпка

  Стъпка по стъпка ето ний вървим към новия живот. Чертаем светли бъднини за нас и цял човешки род. Всички прегради преодоляваме, не се страхуваме от беди. Мисли красиви вредом посяваме, любов в света да победи.

 4. На ранина

  Кой на ранина става да играй по зелената трева и на бистрата роса, той ще бъде вечно млад, здрав и хубав, и богат, ще се учи най-добре, нивга няма да умре.

 5. Дишане

  /тази песен се изпълнява само като мелодия на вокал „а”/

 6. Слънчеви лъчи – Солист: Цветана Бандаловска – сопран

  Зора се е чудна зазорила, тя живота нов е проявила. Слънчев танец в планината заиграваме и задружно ний запяваме слънчевите песни. /…/ Ти си ме, мамо, човек красив родила, умен да стана, добре да мисля, добре да любя, туй животът е на рая!

 7. Пентаграм

  Ето веч идем ний светлозарни лъчи. Царски дар носим благ – радост, мир и любов, светлина и жива красота, свобода за всич- ките разумни души! Ний сме слънчеви лъчи на любовта, дошли в света зло да победим, мир да въдворим. С благост, светлина, нежна любов, нов живот на милостта в света да въдворим!

 

БЕИНСА ДУНО е духовното име на Петър Константинов Дънов (1864-1944), наричан от своите последователи “Учителя”. Духовен реформатор, мистик и философ, Беинса Дуно е създател на оригинално духовно учение, което развива принципите на християнството и дава методи за тяхното практическо приложение в живота на съвременния човек. Музиката е важна част от неговата езотерична школа. Беинса Дуно създава повече от 180 солови песни и мелодии. Неговата музика е лесна за възприемане от всички. В същото време тя има качества на високо духовен енергиен стимулатор, който трансформира и хармонизира всички нива на човешката природа.

ПАНЕВРИТМИЯТА е специална част от музикалното творчество на Беинса Дуно. Тя е комплекс от хармонични движения, базирани върху законите на живата природа. Те са синхронизирани от ритъма на красива музика. Този уникален езотеричен танц помага на човека да контактува с енергиите на природата и космичния ритъм на вселената. Движенията на тялото и всички геометрични фигури, които се използват (кръг, квадрат, пентаграм, лъчи), са мисъл-форми за разумен контакт със светлите същества. Паневритмията се играе рано сутрин в природата на чист въздух. По-голямата част от текстовете на песните на Паневритмията са написани от поетесата Олга Славчева по идеи на П. Дънов. Някои от тях са с негов авторски тест, а текстът на „Слънчеви лъчи” е написан от В. Несторова по идеи на П. Дънов.

Петър Ганев, роден 1951 г., цигулар, композитор и диригент, е един от най-добрите познавачи и изпълнители на музиката на Беинса Дуно. Като композитор той прави многогласни аранжименти на тази музика за хор, оркестър и различни камерни състави, което дава възможност за нейната сценична реализация в различни музикални жанрове. Като цигулар, диригент и пианист, Петър Ганев е реализирал стотици концерти с музиката на Беинса Дуно в България и в чужбина и е осъществил многобройни записи с нея. Послучай 150 години от рождението на Петър Дънов през 2014-2016 г. П. Ганев осъществява първото интегрално мащабно изпълнение на неговото музикално творчество в цикъл от 7 концерта в зала „България” с елитни български състави и солисти.

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

Поръчка на календар 2024г.