Последни новини

Концерт „Любовта е извор“

ЛЮБОВТА Е ИЗВОР

КОНЦЕРТ

посветен на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов)

участват:
Иоана Стратева – цигулка
Виделин Джеджев – цигулка
София Димитрова – сопран
Мария Петкова – слово

7 март 2017 г. , Градска художествен галерия – Варна, ул. „Любен Каравелов“ 1

На 7 март 1897 г. се случва тайнство с неизмерима дълбочина и сила, непонятно за обикновеното човешко съзнание. Това е моментът, в който Петър Дънов приема посвещение от най-висш порядък и мисията си на Духовен Учител.

Идването на един Учител на Земята е разумен акт на цялата Жива Природа. За да се прояви един велик Учител, трябва всички разумни души да се съберат на едно място. При това на Земята също трябва да се подготвят съответните условия за неговото идване.

Понятието за Учител е строго определено в Живата Природа.
Учител е само онзи, у когото няма никакво насилие. Той е силен, но не упражнява насилие.
Учител е само онзи, у когото няма никаква лъжа. Неговата възвишена разумност изключва всякаква лъжа.
Учител е само онзи, у когото няма никакво зло. Неговата доброта изключва всякакво зло.
Щом у някой човек има насилие, лъжа и зло, той не е Учител, той е ученик. Това е най-простото и най-достъпно определение за учител и ученик.

Учителят черпи своите знания и принципи от Великата книга на Живота, в която всяко камъче, всяко клонче и цветче, всяко растение и животно, всяко човешко същество, всяка жива форма с една реч, представят написани слова.
Когато той вземе един лист от някое дърво, разглежда го и чете кога, къде и при какви условия се е развил този растителен вид, какви са били хората тогава, какво е било състоянието на слънчевата система.
Той прочита и много събития от настоящия живот, на които този лист е бил свидетел. Защото всичко оставя следи и отпечатъци върху този лист. Листата на едно дърво хроникират всичко, което е станало в неговата околност. Те носят вест за това, какви хора са минали, какви са били техните мисли, желания и постъпки.

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.