Методи за работа

Концентрация

Всеки ден трябва да употребявате 10-20 минути, до половин час, със съсредоточена мисъл да размишлявате върху великото и съвършеното като идеал на своя живот. Мислете за оня идеален свят, където живеят ангелите, светиите, напредналите същества.

Учителя

Концентрацията е волев процес. Ученикът поставя една идея в ума си, в съзнанието си и се стреми неговото внимание да бъде насочено и съсредоточено само върху нея, да не се отклонява в странични мисли и идеи. Човек може да практикува концентриране при всяка работа, която извършва. При молитва например човек трябва да се концентрира така, че да мисли и преживява молитвата, която произнася. Ученият, когато се занимава със своята научна работа, също практикува концентрация. Когато се правят окултните гимнастически упражнения, човек трябва да е концентриран, да следи всяко движение и да не мисли за други неща, освен за упражнението, което прави.
Също така, когато човек диша, мисълта му трябва да бъде концентрирана в процеса на дишането – как поема въздуха, как той навлиза в дробовете и носи жизнената енергия, която прониква в кръвта, и оттам – в целия организъм. Въобще, при всяка работа, която човек върши, може да практикува концентрация и да не се разсейва със странични идеи. Като добър метод за концентриране може да служи изучаването на математиката и геометрията. Затова Питагор е изисквал от своите ученици най-напред да изучават математика и така по естествен начин да свикнат да се концентрират. Това се практикува във всичокултни школи. Учителя Беинса Дуно покрай математиката препоръчва и музиката като метод за концентриране.

Влад Пашов
Източник:
Б. Дуно, Имам дом неръкотворен, Т1, София, 2005, Издателство Бяло братство. Съставител: В. Пашов.

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.