Основи на братския живот Последни новини

Колективната духовна работа

Колективната духовна работа (четения на словото)

На първо място трябва да споменем колективното четене на словото. По време на физическото присъствие на Учителя организирането на беседите протича по познатия начин: Учителя произнася своето слово пред събрало се множество хора. Случвало се е няколко пъти вместо да произнася слово, той поръчва да се прочете в салона някоя от неговите отпечатани вече беседи. След неговото заминаване формата на общо четене на беседите се запазва по същия начин: след духовния наряд някой от братята и сестрите чете беседа пред всички, а след беседата отново се произнася кратък духовен наряд. Обикновено четящите се сменят според ротационен принцип. Тази практика на колективно слушане на словото се е съхранила и до днес. Понякога обаче в нашето съвремие тази основна форма на общото четене на беседите сякаш се забравя и на нейно място се поставят други, несвойствени на живота на Братството форми. Доколко тези форми отговарят на духа на Братството е под въпрос. Разбира се, някои от тях могат да имат положително значение. Но все пак базисна е формата на колективно четене на беседите – като модел тя е завещана от Учителя и следвана през всички години на живота на Братството до днес.

Мирослав Бачев

Из гл 1 ИДЕЯ, ЖИВОТ, ТРАДИЦИИ

ЖИВОТО ЕДИНСТВО НА БРАТСТВОТО – ИДЕЯ, ИСТОРИЯ, СЪВРЕМИЕ

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

Поръчка на календар 2024г.