СНИМКИ

КАК ЩЕ ИЗГЛЕЖДА

Международен Братски център - Фасада
Зала за Паневритмия
Зала за Паневритмия
Зала за Паневритмия
Конферентна зала
Салон за беседи и концерти
Салон за беседи и концерти
Салон за беседи и концерти
Салон за беседи и концерти
Салон за беседи и концерти
Международен Братски център – Фасада

За дарения

Може да подкрепите финансово строежа на Международният Братски център чрез дарения към сметката на Общество Бяло Братство или чрез Paypal:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF – за новия Братски център

Paypal линк за директни дарения през интернет: http://tiny.cc/lz9rsz – за новия Братски център

Благодарим!

Братски групи