Споделено

Както себе си

Слав Славов, 30 април 2020 г.

Както себе си

Как могат да се разбират думите: „близо и далеч“? В една приказка се разказва, че царят изпитвал мъдреците в своето царство с въпроса : Кое е най-сладкото нещо в света? Много отговори дали те, но един бил най-умният и той отговорил, че това е сънят. Кой е отговорът на въпроса за „близо и далеч“?

Най-близо – това си ти самият за себе си. За да обичаш другите, първо трябва да обичаш себе си. За да помагаш на другите, първо трябва да помогнеш на себе си. За да лекуваш другите, ти самият трябва да си здрав. За да учиш другите, ти самият трябва да си учен, а не невежа. Това не е егоизъм, това е разбиране.

Ето история от живата природа: Една лъвица била на лов и дебнела антилопа майка и нейното малко. Лъвицата била скрита в храстите на саваната, но голямата антилопа я видяла, уплашила се силно и избягала. Нейното малко останало само и вместо да я последва, приближило се до лъвицата и потърсило убежище при нея. Майчинският инстинкт се събудил в женския лъв и тя вместо да я изяде, познала я като свое дете и започнала се грижи за нея. Развеждала я със себе си, пазела я от другите животни. През това време тя станала вегетарианка като антилопата и не нападала никого. Минали няколко дни, лъвицата много отслабнала и едва вървяла от изтощение. Малката антилопа пиела само вода, но не можела да се храни, защото ѝ липсвало млякото на майката. И двете животни били на прага на смъртта, но първо това се случило с малката антилопа. Тогава лъвицата отново се върнала към стария си живот и започнала да ловува, за да се храни. Така тя се спасила от смъртта и се върнала към живота.

Каква е аналогията с живота на хората? – Ако една идея не може да те отхрани, не върви заедно с нея, тя не е за теб, напусни я. Ако ти не можеш да отхраниш една идея, тя също не е за теб. Не я задържай, пусни я на свобода, за да си свободен и ти. Иначе и двамата ще заминете за другия свят. Ако си родил някоя велика идея, не бягай и не я оставяй, когато дойдат опасности и изпитания.

За да отговорим на въпроса за думите „близо и далеч“, ние трябва да познаваме себе си. – Кой си ти? – Аз имам име; имам баща; майка; семейство. Може да се направи опит: Напишете на един лист своите три имена – име, презиме, фамилия. След това премахнете фамилията. Ще останат само двете. Премахнете и презимето. Накарая заличете и собственото си име. Какво остава тогава? – Остава единствено разумната душа. Тогава ти вече си близо до себе си. Когато дойде някоя голяма трудност в живота, тя прави същото: ще заличи фамилията (и сега казват: разгони ми се фамилията), ще заличи наследството от баща ти и майка ти; ще заличи личното в теб самия. – Какво остава? – Душата ти. Така работи разумното в света, което ни учи.

Трябва да имаме разбиране и да знаем. В мъчните и трудни моменти от живота си, човек е пред вратата на разумността и чука на нея. Това не е вратата на дома и на къщата ни. Искаш да отвориш и да избягаш от вкъщи. Не можеш да избягаш и да се скриеш. Светът е малък за тази Разумност. Тя е навсякъде. Прояви търпение, изчакай пред вратата и тя ще се отвори пред тебе. Това е вратата на тайната стаичка вътре. Така именно ще получиш ключа от нея и ще можеш да влизаш, и да излизаш.

Разумността е наредила и управлява космоса, планетите и звездите – голямото. Тя управлява атомите и молекулите – малкото, всичко в света. Разумността притежава богатството и го е вложила в много банки. Здравето е една банка на разумността. – Искам да съм здрав, т.е. искам да съм богат. – Трябва да мислиш като нея, трябва да мислиш разумно. Когато отидем в банката, ние трябва да мислим по особен начин, да приемем нейните условия. Приемем ли ги, ще ни отпуснат парите. Там казват: Доведи поръчители за заема, доведи двама или трима приятели, да отговарят за тебе.

И Христос казва „Където са двама или трима, там Съм и Аз.“

Кои са тези трима поръчители? – Добрата мисъл, доброто чувство и добрата постъпка са тримата поръчители на човека. Имаме ли ги на своя страна, тогава ще бъдем богати; тогава ще бъдем здрави; тогава ще познаем себе си.

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:-

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPal