Братски групи

Казанлък

Ръководител: Тончо Попов

e-mail: toncho_popov@abv.bg

Паневритмия: 22.03 – 22.09: Тюлбето, рано сутрин

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Благодарим!

  

Братски групи

X