Какво е Паневритмията?

История на Паневритмията

Паневритмията е създавана от духовният учител Петър Дънов от около 1922 до 1944 г. През 1922-26 г. са създадени някои от песните, които по-късно стават част от Паневритмията, а като нещо цялостно първият дял на Паневритмията започва да се практикува не по-късно от 1932 г.

Повечето текстове за песните на първия и втория дял на паневритмията са написани по поръка на Учителя Петър Дънов от две поетеси. Олга Славчева е написала стиховете към песните на повечето упражнения от първия дял, а Весела Несторова – повечето стихове към втория дял на паневритмията. Първата книга за втория дял на паневритмията е публикувана през 1942 г.

От 1933 г. е първият съхранен неофициален документ, който е озаглавен: „Най-новите гимнастически музикални упражнения“ и описва упражненията на паневритмията в един по-ранен етап, когато все още тя не е завършена. По-късно се създава и добавя упражнението „Пентаграм“.

През 1938 г. е публикувано първото описание на паневритмията (книгата „Паневритмия“) с нейните първи и трети дял. Книгата съдържа обширен предговор и за принципите на паневритмията, приложение с нотния текст на музиката и описание на движенията на упражненията. Музиката от това първо издание на паневритмията е преиздадена през 1941 г. във втора подред книга „Паневритмия“ и е допълнена с текста на песните, както и с преработен текст за принципите на паневритмията.

През 1941 г. е създаден втория дял на паневритмията, а през 1942 г. е публикувана книга за него с описание на движенията.

Тъй като в изданието от 1938 г. описанието е направено от педагог без музикална подготовка, нито професионалист в описване на движенията, по-късно авторски колектив от двама музиканти с професионална подготовка (Мария Тодорова и Катя Грива), опитен педагог и стенограф (Елена Андреева) и балерина с професионална хореографска подготовка (Ярмила Ментцлова) описва отново, но много по-качествено, първия дял на паневритмията. Важно е, че трима от четиримата (без Я. Ментцлова) автори на това описание, са дългогодишни ученици в школата на Учителя Петър Дънов и са присъствали при създаването и последващото практикуване на паневритмията заедно с автора. Описанието е направено по време на тоталитарния режим, когато не е било възможно да се издаде, затова е издадено чак 2004 г.

През годините след 1939 г. са издадени книги за паневритмията на чужди езици и извън България.

Книгата „Паневритмия“ (Дънов, 1993) е написана от Крум Въжаров и М. Митовска и съдържа най-доброто описание на третия дял – „Пентаграм“. Друг ученик в школата на П. Дънов – Илия Узунов – е съставил ценно, но все още неиздадено описание на първия дял на паневритмията.

През 2013 година е преиздадено това най-добро и пълно описание на паневритмията (пълния текст виж тук)

2007 – Първа книга с разсъждения върху паневритмията на Георги Стойчев.

През 2006 г. в областта на Седемте Рилски езера е заснет първият филм, който показва цялата паневритмия с музика и движение, в нейното възможно най-близко до оригинала изпълнение, което е съхранено в България до днес.

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.