Есета Споделено

Истината

Слав Славов

Какво представлява човешкото сърце? – Сърцето не е нищо друго, освен инструмент за определяне теглото на човешките мисли. – Тежко ми е на сърцето. Откъде идва тази тежест? – Тя идва от мисълта, която е в твоя ум. Смени мисълта и ще ти олекне. – Няма ли друг начин? – Има и друг начин. Сложи една противоположна тежест, сложи една светла мисъл от другата страна на везната и ще дойде равновесието. Това е причината, поради която се препоръчва на една отрицателна мисъл в ума, да се противопостави друга – положителна такава. – Болен си! Кажи в ума си: Здрав съм! – Беден си! Кажи в ума си: Богат съм! – Лош си! Кажи на ума си: Добър съм!

Древните египтяни оставяли сърцето на своите мумии, защото вярвали, че на другия свят го претегляли колко тежи. Там то се срещало с истината.

Ако една мисъл съдържа истината в себе си, тя губи от своето тегло и олеква. Тогава и на човека олеква, и той се чувства добре. Сега казват: – Истината винаги излиза наяве. – Защо истината винаги излиза отгоре? – Защото е лека. Няма по-леко нещо в света от истината. Лъжата, независимо дали е бяла или черна, тя тежи, а истината е лека. – Когато бият млякото, маслото излиза отгоре и този, който го бие, прибира ценното. Когато бият човека, то е все за същото. Когато го бият, когато мине през страданията, все ще излезе маслото от него, т.е. ще излезе истината. Тя няма да дойде отвън, но ще излезе отвътре. Маслото ще остане в ума, т.е. в светилника и ние ще бъдем от онези, умните девици, които имали масло в себе си и влезли през вратата. Излезе ли истината, тя прави човека ценен заради маслото. Излезе ли истината и боят престава. Искате ли да не Ви бият, изкарайте и извадете истината от самите себе си.

Извадете истината от ума си!
Извадете истината от сърцето си!
Извадете истината от волята си!

Маслото, т.е. истината помазва живота на човека. Не се чува вече никакво скърцане. Всяко недоволство престава и животът тръгва леко и свободно напред.

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.