Основи на братския живот Последни новини

Трите измерения на Всемирното Братство

Трите измерения на Всемирното Братство

Всемирното Братство е идея на Божествения свят. Това, което тук на Земята наричаме „братство“ е израз на тази идея, един стремеж към великия идеал, от който това земно братство се вдъхновява. Всемирното Братство се реализира в три измерения на битието, в три свята – Божествения, духовния и физическия свят.

Великото Всемирно Братство е преди всичко Идея, то е божествена същност, която има своите проекции в цялото битие. В този смисъл Всемирното Бяло Братство няма определена форма, не може да се помести в ограничените рамки на нашите земни понятия и дефиниции. Този аспект съответства на Братството в Божествения свят.

Бялото Братство е и конкретна духовна общност от души, завършили своята еволюция и направляващи цялото развитие на космоса – духовен и физически. Те не образуват никакво видимо за нас общество или организация. В този смисъл то няма седалище никъде на Земята. Тази сфера е Братството в Духовния свят.

Освен това, Братството се реализира и под различни форми във физическия свят, които по-малко или повече съответстват на самата идея за Братство, но каквито и да са тези форми, каквито и външни поводи или вътрешни мотиви да ги импулсират, наличен е стремежът към идеала за Братство. През 20. век – времето, през което активно твори Учителя – съществуват различни проекции на Всемирното Братство на Земята, които се въплъщават в духовни общества и които подпомагат общия стремеж към въплъщаване на Царството Божие на Земята. Започвайки изпълнението на мисията си на Земята с Общество за повдигане религиозния дух на българския народ, Учителя поставя основите на едно Общество от ученици, последователи, съмишленици, което в днешно време носи името Общество Бяло Братство.

Мирослав Бачев

Из гл 1 ИДЕЯ, ЖИВОТ, ТРАДИЦИИ

ЖИВОТО ЕДИНСТВО НА БРАТСТВОТО – ИДЕЯ, ИСТОРИЯ, СЪВРЕМИЕ

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

X