БЛОГ Вдъхновени от Рила Лирика

КРИН

КРИН

 

Кат крин благоуханен е той между тревите,

разтворил чашката на светлия ефир –

бял призрак, въплътил трептежа на зарите,

съзвучие живо на незнаен някой мир…

 

И чух от него там, под утринна позлата,

тих говор, кат акорд, достигнал отдалеч,

слова таинствени към братята-цветята,

дълбоко вслушани във тая свята реч…

 

„Къпете се, сърца, на Слънцето в струите,

със техния балсам изпълвайте гърдите

и наситете се от Неговия плод…

 

Любете се, сърца, кат Слънце със звездите,

и плувайте безспир в нектара на мечтите:

Любов, Любов безкрай е пълният живот!…“

 

14.07.1922 г., ом, 11 ч.с. Шумнатица, Рила

Стихотворение от тефтерчето на Савка Керемедчиева

 

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.