За дежурните групи

Задължения на дежурните групи по време на ЛДШ Рила 2020

Важно за дежурните групи

 Осъществяват 24-часово дежурство, като застъпват в 18.00 часа, след приемане от предишната работна група. 

☼ Организират и провеждат духовните наряди за деня. 

☼ Всички дежурни в кухнята трябва да са с престилки и кърпи за прибиране на косата, както и с предпазни маски на лицето и ръкавици.

☼ Осигуряват топла вода, която се раздава след приключването на духовния наряд до 9 часа. 

☼ Зареждат кухнята с вода, като в края на дежурството оставят всички съдове пълни. 

☼ Поддържат ред и хигиена в кухнята и района около кухнята.

☼ Опаковат всички отпадъци от кухнята и ги свалят до определеното място за боклук до хижата, като заплащат тяхното транспортиране с коне. 

☼ Осъществяват контрол над лагера. 

☼ Хигиенизират тоалетните в 10 и в 15 часа. Ползват се само тоалетните на хижа „Седемте Рилски езера“.

☼ Водата, която раздават дежурните групи се сипва само в лични съдове. Могат да се ползват по изключение от дежурните съдове за еднократна употреба.