За дежурните групи

Задължения на дежурните групи по време на ЛДШ Рила 2020

Важно за дежурните групи

 Осъществяват 24-часово дежурство, като застъпват в 18.00 часа, след приемане от предишната работна група. 

☼ Организират и провеждат духовните наряди за деня. 

☼ Всички дежурни в кухнята трябва да са с престилки и кърпи за прибиране на косата, както и с предпазни маски на лицето и ръкавици.

☼ Осигуряват топла вода, която се раздава след приключването на духовния наряд до 9 часа. 

☼ Зареждат кухнята с вода, като в края на дежурството оставят всички съдове пълни. 

☼ Поддържат ред и хигиена в кухнята и района около кухнята.

☼ Опаковат всички отпадъци от кухнята и ги свалят до определеното място за боклук до хижата, като заплащат тяхното транспортиране с коне. 

☼ Осъществяват контрол над лагера. 

☼ Хигиенизират тоалетните в 10 и в 15 часа. Ползват се само тоалетните на хижа „Седемте Рилски езера“.

☼ Водата, която раздават дежурните групи се сипва само в лични съдове. Могат да се ползват по изключение от дежурните съдове за еднократна употреба. 

За дарения

Може да подкрепите финансово строежа на Братски център чрез дарения към сметката на Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF – за новия Братски център

Благодарим!
Братски групи

X