Методи за работа

Завета на цветните лъчи на Светлината

През 1912 г. Учителя прекарва в Арбанаси два месеца, уединен в духовна работа, и изработва „Завета на цветните лъчи на Светлината“. По мистичен път той изважда стихове от Библията, чете ги през лятото на събора в Търново и после ги дава за отпечатване. Тук ще изложим някои пояснения на Учителя за начина на работа с тази книжка.

Това са стихове от Библията с много силно съдържание. Важното е, че те са свързани с цветните лъчи на Светлината: червени, портокалени, жълти, зелени, розови, сини, виолетови, аметистови и диамантени. Едно пояснение: виолетовите лъчи са теменужено-морави, отиващи към синьо, каквато е краската на теменугата, а аметистовите са морави, които отиват към червено, каквато е краската на люляка.

Силата на тези стихове е свързана с цветовете – седемте цвята на слънчевия спектър. Когато човек иска да работи за развитието на известна своя добродетел, да си помага за лекуване на някоя болест, да премахне някакво препятствие или да изглади недоразумения, той ще си послужи със съответните стихове. Всеки цвят е представен на три места в книгата. Завършва се със страница 60 и накрая, на страница 61 – със Заповедта на Учителя.

Тази книжка е хубаво да се носи винаги, особено когато се пътува или на екскурзия. Един брат навехнал крака си на Витоша; като казал на Учителя, той го попитал носи ли със себе си „Завета на цветните лъчи“ и братът отговорил, че не го носи. „Ето причината“ – отговорил Учителя.
Тази книжка да не се дава на случайни хора, защото може да се злоупотреби с нея.

Как да се четат стиховете от Цветните лъчи:
Всеки цвят е даден на три места в книгата. Най-напред се прочитат страници 1, 2, 3, 5, 6 и 7. След това се намира съответният цвят на трите места, прочитат се и накрая се завършва със Заповедта на Учителя. Тази книга действа на човека.
За всеки ден ще се четат стиховете за следните цветове:
Понеделник: зелени лъчи;

Вторник: червени (портокалени) лъчи;

Сряда: жълти лъчи;

Четвъртък: сини лъчи;

Петък: розови лъчи;

Събота: виолетови лъчи;

Неделя: аметистови лъчи.

За лекуване да се четат портокалови лъчи и мислено да се облива с тях. Силни думи при обливане с портокаловите лъчи във връзка с горните стихове са: „Воада куста ваевофор калаиви“.

Сядаме удобно на стол в стаята, съсредоточаваме се и мислено си представяме, че отгоре, от един душ, струи обилна портокалена светлина и ние се обливаме с нея. Мислено, като се намираме потопени в такава светлина, започваме да четем нейните стихове от страниците 15, 16, 17, 49, 50, 51 и 60. Така прочетени, тези страници имат голямо въздействие.
Първо се прочитат стиховете на Светлите лъчи от страница 48 – „Отец на Светлините“ – до червените лъчи. След това се продължава четенето на стиховете, които са ви нужни за момента.

Ползване на цветовете:
1. Зелената краска – когато искаш да помогнеш както на себе си, така и на другите, чети стиховете на зеления цвят.

2. Портокалената краска — при разклатено здраве.

3. Жълтата краска – при недоразумения, спорове.

4. Синята краска – при религиозни недоразумения. Синята краска е на Истината.

Забележка: Преди да започнете упражнението, ако имате някое недоразумение, прочетете първо розовата краска.

Допълнение: Когато Учителя е раздавал „Завета на цветните лъчи на Светлината“, първоначално само на ръко- водителите, е искал специални обещания, нещо като клетва – да пазят Завета, да работят духовно, да го носят винаги със себе си, да не го дават в случайни и чужди ръце и когато наближи време за заминаване отвъд, да дадат тази книжка на предана и обичаща душа.

„Акордиране на човешката душа“, том 2, разговори с Учителя записани от Боян Боев

Виж още:

Методът на Цветните лъчи на Светлината

Арбанаси

Книгата „Завета на цветните лъчи на светлината в pdf“

 

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

Братски групи

X